Nieuwsbrief ZuivelNL oktober 2019

Nieuwsbrief september Oktober stond in het teken van stikstof. De stikstofcrisis met de onacceptabele gevolgen voor de Nederlandse landbouw en ook de bouw beheersten dagelijks het nieuws. Dinsdag 1 oktober stroomde het Malieveld voor de eerste keer vol met boeren en hun trekkers. In een massale bijeenkomst georganiseerd door Agractie maakten boeren en hun sympathisanten duidelijk dat de kabinetsplannen om de stikstofuitstoot te verminderen op geen enkele steun kon rekenen. Bekijk voor deze en andere info de nieuwsbrief ZuivelNL van oktober. Aanmelden nieuwsbrief.

Task Force ammoniak van ketenpartijen in de zuivel opgeheven

persbericht2Door de vandaag ontstane onrust onder melkveehouders over een mogelijke alternatieve aanpak voor de stikstofproblematiek heeft een aantal partijen zich teruggetrokken uit de Task Force. Deze Task Force was opgericht om voor de zuivel met een alternatieve aanpak te komen voor de stikstofproblematiek. Daarmee is het draagvlak voor de Task Force weggevallen en is de Task Force opgeheven. Hiermee is het overleg in de zuivel over ammoniak en stikstof beëindigd. Kijk hier voor het persbericht.

ZuivelNL maakt zich grote zorgen over stikstofaanpak kabinet

persbericht2 ZuivelNL maakt zich grote zorgen over de wijze waarop het kabinet de stikstofproblematiek wil aanpakken. De beoogde maatregelen gaan veel verder dan noodzakelijk. Zij hebben een ongekende impact op de melkveehouderij, de melkverwerkende industrie en alle andere schakels in de zuivelketen in Nederland. Dat stelt ZuivelNL in een brief die zij samen met een groot aantal organisaties in de zuivelketen (Biohuis, LTO Vakgroep Melkveehouderij, NAJK, Netwerk GRONDig, NMV en NZO) aan de minister van Landbouw heeft gestuurd. Kijk hier voor de brief.

Reactie ZuivelNL op voorstellen commissie Remkes

persbericht2ZuivelNL vindt het advies van de commissie Remkes voor de korte termijn aanpak van de stikstofproblematiek evenwichtig. Alle sectoren – ook buiten de landbouw – moeten een bijdrage leveren en een generieke volumebeperkende maatregel is niet aan de orde. ZuivelNL gaat ervan uit dat het kabinet de voorstellen overneemt en wil meewerken aan de nadere invulling ervan. Kijk hier voor het persbericht.

Nieuw project: Veilig en met plezier werken in de melkveehouderij

persbericht2NMV, LTO Nederland, NAJK, NZO hebben samen met ZuivelNL en Stigas, het kennisinstituut voor veilig, gezond en duurzaam werken, het initiatief genomen om de veiligheid in de melkveehouderij te verbeteren. Het betreft een driejarig project dat zal starten tijdens de Veilig op 1-week georganiseerd van 16 tot en met 20 september door platform Zero Accidents. Kijk hier voor het persbericht.