Nieuwsbrief ZuivelNL juni 2020

Nieuwsbrief ZuivelNL ZuivelNL presenteerde op 25 juni in Hedel de uitkomsten van de LTO-Internationale Melkprijsvergelijking 2019. De gemiddelde melkprijs van zestien grote EU-zuivelondernemingen daalde in 2019 ten opzichte van 2018 met 0,5% naar € 34,06 per 100 kg standaardmelk. Daarmee ligt 2019 op het niveau van het gemiddelde van de jaren 2010 t/m 2018, ofwel 2019 is net als 2018 een gemiddeld jaar. Bekijk voor deze en andere info de nieuwsbrief ZuivelNL van juni. Aanmelden nieuwsbrief.

Nieuwsbrief ZuivelNL april 2020

Nieuwsbrief april NZO en ZuivelNL hebben voor groep 5-6, groep 7-8 en het VMBO
een informatiepakket ontwikkeld voor het maken van een spreekbeurt, presentatie of werkstuk. Verschillende zuivelonderwerpen komen aan bod: de koe, productie van zuivel, gek op kaas, zuivel is gezond, techniek op de boerderij, duurzaam boeren, economie en handel en werken in de zuivelwereld. Bekijk voor deze en andere info de nieuwsbrief ZuivelNL van april. Aanmelden nieuwsbrief.

Nieuwsbrief ZuivelNL maart 2020

Nieuwsbrief december De landelijke aanpak voor IBR en BVD is in 2018 gestart en komt voort uit de wens van de Nederlandse rundveehouderij om de dierziekten IBR en BVD uit te roeien. ZuivelNL is regelinghouder en beheert de protocollen op grond waarvan bedrijven statussen krijgen toegekend. Het effect van de landelijk aanpak wordt inmiddels zichtbaar. Bekijk voor deze en andere info de nieuwsbrief ZuivelNL van maart. Aanmelden nieuwsbrief.

Nieuwsbrief februari ZuivelNL 2020

Nieuwsbrief februariHet Handboek Snijmaïs is geactualiseerd met de laatste kennis op het gebied van diverse teeltaspecten. Het handboek is een praktisch digitaal handboek dat voor iedereen gratis toegankelijk is. In het handboek worden de diverse aspecten van teelt, oogst en vervoedering van snijmaïs op praktische wijze beschreven en geïllustreerd met foto’s en figuren. Bekijk voor deze en andere info de nieuwsbrief ZuivelNL van februari. Aanmelden nieuwsbrief.