KoeMonitor: borging diergezondheid, dierenwelzijn en voedselveiligheid in de melkveehouderij

persbericht2 ZuivelNL, de ketenorganisatie van de zuivelsector, introduceert komend jaar KoeMonitor. Dat is een nieuwe systematiek om de diergezondheid, het dierenwelzijn en de voedselveiligheid in de melkveehouderij te borgen. KoeMonitor komt vanaf januari 2020 beschikbaar voor alle zuivelondernemingen in Nederland. Kijk hier voor het persbericht.