Reactie ZuivelNL nav persbericht DDB

persbericht2 Reactie ZuivelNL naar aanleiding van persbericht DDB d.d. 27 september 2019 inzake reactie commissie Remkes: Het is onjuist dat ZuivelNL en de daarin samenwerkende organisaties van plan zijn of hebben aangeboden om wat voor zaak dan ook via een Algemeen Verbindend Verklaring te regelen. ZuivelNL is dat ook niet van plan. Kijk hier voor de hele reactie.