Zuivel

  • ZuivelInfo.nl
Zuivel is de algemene naam voor melk en uit rauwe melk bereide producten. Deze melk kan van verschillende zoogdieren afkomstig zijn zoals van koeien, schapen, geiten, kamelen, paarden, waterbuffels en jaks . Deze worden het meeste door mensen gebruikt. Vroeger vond het verwerken van melk tot zuivelproducten vooral plaats op de boerderij, tegenwoordig gebeurt dat voornamelijk in een zuivelfabriek.

online koffie kopen

Welke soorten kennen we als de belangrijkste producten?

Op deze website gaan wij alle hier bovengenoemde soorten van zuivel producten nader toelichten. Verder komt er een rubriek Zuivel Nieuws en zal er ook aandacht worden besteed aan de zuivel noteringen, overheids instanties en buitenlands nieuws met betrekking tot zuivel.