ZuivelNL Jaarverslag 2019 goedgekeurd

persbericht2De algemene vergadering van ZuivelNL heeft op 14 juli 2020 het Jaarverslag 2019 goedgekeurd en dechargeerde het bestuur voor het gevoerde beleid. Voorzitter Jorrit Jorritsma van ZuivelNL stelt in het jaarverslag van ZuivelNL dat 2019 “Een niet snel te vergeten jaar in de melkveehouderij was.” Zie verder voor het persbericht en voor het Jaarverslag ZuivelNL 2019.